Balení

Při balení výrobků standardně používáme balící předpisy pro jednotlivé druhy výrobků nebo zboží zabalíme individuálně dle Vašich požadavků.

Chráníme životní prostředí - Obaly, které již nelze znovu použít, předáváme k recyklaci nebo k dalšímu zpracování.