O nás

Patříme k předním zpracovatelům plochých válcovaných výrobků ve svitcích na českém trhu a na trzích střední Evropy.

Kariéra, pracovní uplatnění

Patříme ke špičce v oboru. Tato pozice vyžaduje stabilizaci a rozvoj perspektivních lidských zdrojů.

Aktuální nabídka

Aktuální nabídka našich služeb a produktů v akci.

Ke stažení

Všeobecné prodejní podmínky, certifikáty, osvědčení a jiné dokumenty si můžete stáhnout zde.

EDUCA

  logo

Podporujeme Vaši budoucnost

www.esfcr.cz      

Rosso Steel, a.s. získal grant z Evropské unie v rámci OP LZZ, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Název projektu: Rozvoj zam ě stnanc ů spole č nosti ROSSO STEEL,a.s., vedoucí ke zvýšení jejich odborné kvalifikace

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Registrační číslo globálního projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00205

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Realizátor: Rosso Steel, a.s. Mirošov

Doba realizace projektu: 01.02.2011 - 31.12.2012

  Cíle projektu:

Primárním cílem projektu bylo zvýšit specifické teoretické znalosti, praktické dovednosti a posílit kompetence zaměstnanců s dopadem na zvýšení kvality a efektivity specifické výroby a výrobků naší společnosti, na snížení procenta reklamací zaviněných neznalostí nebo nedostatečnou znalostí správných interních postupů při měřeních prováděných během výroby a kontroly, nesprávnou nebo jen částečně správnou identifikací konkrétních vad a znalostí v oblasti naši specifické technologie výroby chráněné patentem.

  Druhotné cíle projektu:

Druhotným cílem bylo v návaznosti na specifický rozvoj a dosažení komplexnosti projektu rozvíjet obecné znalosti a dovednosti pracovníků v oblastech jakostí a jejich značení, metodách analýzy vad a operativního řízení výroby .

  Průběh, popis a zhodnocení projektu:

Projekt byl ukončen.

Během 23 měsíců realizace projektu proběhly vzdělávací aktivity specifického vzdělávání podle profesních skupin zaměstnanců. Toto vzdělávání   posílilo kompetence zaměstnanců s dopadem na zvýšení kvality a efektivity naší výroby.

  Školení proběhlo ke spokojenosti absolventů, kteří si ujasnili principy metod s možností téměř okamžitě si jejich užívání vyzkoušet v praxi.

  Jako problém se však projevil stanovený harmonogram, zvláště v situaci, kdy došlo ke stěhování jednoho firemního provozu v polovině roku 2011 a časové nároky na zaměstnance se zvýšily. V době podání žádosti i schválení a přidělení dotace tato situace nebyla předvídatelná.

Během léta 2011 došlo ke zvýšení výroby, nárůstu zakázek – výroba byla stanovena jako prioritní, vzhledem k tomu, že ekonomické analýzy toto zvýšení popisovaly jako přechodné.

  Přesto, že nebyly splněny všechny plánované hodnoty, projekt hodnotíme jako přínosný.

  A vzhledem k současné konkurenci na trhu pokračujeme i nadále ve vzdělávání  zaměstnanců, nejen ve školeních povinných podle konkrétních právních předpisů ale hlavně v odborných dovednostech podle identifikovaných potřeb pro jednotlivé pracovní pozice a konkrétní zaměstnance tak, aby jim získané znalosti a vědomosti usnadnily výkon jejich práce.